Υγρά καύσιμα

  • Βενζίνες
  • Πετρέλαιο Κίνησεις
  • Μαζούτ
  • Πετρέλαιο Θέρμανσης
  • Ναυτιλιακά Καυσιμα

Ειδικά Προϊόντα

  • Άσφαλτος
  • Υγραέριο
  • Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

Λιπαντικά

  • Λάδια
  • Βαλβολίνες
  • Γράσα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Με ιδιόκτητο στόλο αυτοκινήτων εφοδιάζουμε πρατήρια βενζίνης, πλοία, καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης.